A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. június 27-i 2016/679 / EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi irányelv, a továbbiakban: GDPR), a Cseh Köztársaság Tt. 101/2000-es, a személyes adatok védelméről (a továbbiakban: törvény), valamint a Cseh Köztársaság Tt. 480/2004-es néhány információs társadalom szolgáltatásról és az egyes törvények módosításáról ezzel a következő cégnek beleegyezésüket adják.

ATEX – spol. s.r.o., székhelye: Vážného 3., Brünn (Brno), 621 00, Cseh Köztársaság, statisztikai számjegy: 46963146, adószám: CZ46963146, bejegyezve a brünni Kerületi Bíróságon a Kereskedelmi Nyilvántartásba, C rész, 6500 bejegyzés (tovább csak társaság), mint a személyes adatok kezelőjének beleegyezését adja azzal, hogy a szerződéses kapcsolat időtartama alatt a személyem és a társaság között, esetleg a személy, akinek a törvényes képviselője vagyok és a társaság között a szerződés lejárta után három évig vagy egy éven át, ha nem kerül sor a szerződéskötésre, 10 éven át feldolgozza (még automatikusan is és főleg gyűjtéssel, megfigyeléssel, profilozással, kiértékeléssel és megőrzéssel, az információk tárolásával az adathordozókon, rendelkezésre bocsátással, módosítással, kereséssel, használattal, eladással, terjesztéssel, megjelentetéssel, cserével, osztályozással vagy kombinációval, blokkolással és törléssel) az én érzékeny és személyes adataimat a következő célokra:

 • a társaság ügyfeleként a releváns igényeim megállapítására
 • megfelelő üzleti ajánlatok és kedvező ügyfélprogramok kínálása és szolgáltatása a társaság részéről

Ugyanerre az időre a társaságnak hozzájárulást adok az üzleti hirdetmények, ajánlatok és kedvező ügyfélprogramok elküldéséhez a társaság és az érintett üzleti partnerek részéről úgy elektronikusan, mint nyomtatott formában.

A beleegyezés alapján a feldolgozott személyes adatok a következők: vezeték- és keresztnév, állandó lakhely/a vállalkozás székhelye, születési szám, nem, születési dátum és az érdeklődési kör, bankszámlaszám, adatok a benyújtott dokumentumokból, adatok a fizetésekről, telefonszám és e-mail kapcsolat, információk a berendezés vagy a berendezést használó személy azonosítására, pl. IP-cím vagy süti azonosító, információk a vásárlásokról.

A beleegyezésem alapján a társaságnak jogában áll a fent említett célokra az üzleti partnereinek kiadni a személyes adataimat, leginkább a szállítónak.

Az adatkezelő ismertetve volt az érintett személy jogairól a személyes adatok védelméről szóló törvényének 12. és 21.§-a értelmében.

A társaság, mint személyes adatkezelő, tájékoztatja Önt a személyes adatainak feldolgozásának módjáról és terjedelméről, beleértve az érintettek érzékeny és személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos jogairól.

A személyes adatok feldolgozását a társaság az alkalmazandó uniós jognak megfelelően, különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően, valamint a Cseh Köztársaságra kötelező nemzetközi szerződésekkel összhangban, különösen az egyének személyes adatainak gépi feldolgozása során történő védelméről szóló egyezménynek megfelelően a 108-as sz., a Cseh Köztársaság 115/2001-es törvénye alapján, továbbá a vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban, amely főként a Cseh Köztársaság Tt. 101/2000-es sz., a személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében, valamint bizonyos törvények módosítása értelmében.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA ÉS MÉRTÉKE

A társaság csak pontos személyes adatokat dolgoz fel a személyes adatok védelméről szóló jogszabállyal összhangban, miközben a személyes adatokat kizárólag meghatározott célból gyűjti és dolgozza fel, a lejjebb meghatározott mértékben, 10 éven át (a szerződés ideje alatt, majd 3 évig a szerződés lejárta után vagy egy évig, ha nem kerül sor a szerződés megkötésére).

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK ALAPVETŐ CÉLJA

 • a szerződés teljesítése és szolgáltatásnyújtás
 • számviteli és adózási célok
 • a jogi kötelezettség teljesítése
 • direkt marketing (tájékoztató és termékkampányok)
 • ügyfélnyilvántartás vezetése
 • születésnapi jókívánságok és ajándékutalványok küldése
 • a társaság megfelelő üzleti ajánlatainak, valamint kedvező ügyfélprogramjainak kínálása és nyújtása
 • a társaság ügyfeleinek az igényeinek megállapítása

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK MÉRTÉKE

A társaság a személyes adatokat a következő mértékben dolgozza fel:

 • azonosító adatok: vezeték- és keresztnév, születési dátum, nem
 • címadatok: az állandó, esetleg átmeneti lakhely címe, kézbesítési vagy elérhetőségi cím, telefonszám, e-mail cím
 • további személyes adatok: bankszámlaszám, érdeklődési kör és további személyes adott az adott szerződés vagy jogszabály szerint

A SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA

A társaság személyes adatokat elsősorban az adatalanyoktól szerzi be a tárgyalási folyamatban, esetleg harmadik féltől.

A társaság mindig tájékoztatja az adatalanyokat arról, hogy mikor elkerülhetetlen a személyes adatok megadása egy-egy konkrét szolgáltatás esetén, valamint arról is, amikor a személyes adatok megadása önkéntes, mivel ezek az adatok megkönnyítik a társaság és az alany közti kommunikációt, valamint hatékonyabbá teszi a szolgáltatásnyújtást.

A szolgáltatás minőségének, objektivitásának, bizonyíthatóságának és biztonságának javítása érdekében a társaság figyelemmel kíséri és nyilvántartja az érintettekkel (különösen a telefonos ügyfélszolgálatokkal) történő kommunikációt. Az érintettet előzetesen tájékoztatják erről, és jogában áll ezt elutasítani.

FELDOLGOZÁS ÉS KEDVEZMÉNYEZETTEK

A személyes adatokat a fentebb leírt célokon felül a társaságon és az alkalmazottjain kívül a feldolgozók is kezelhetik, mégpedig a személyes adatok feldolgozására megkötött szerződés alapján, amit a személyes adatok törvénye értelmében köt a társaság a feldolgozóval. Ezek leginkább a szállító társaságok. A társaság az ügyfelek némely személyes adatát (e-mail cím, a megrendelés dátuma és száma, valamint a megrendelt termékek listája) kiadja a FOREGROUND, s.r.o.-nak, székhely Cejl 37/62, statisztikai számjegy: 29282764, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00  Brünn (Brno), Cseh Köztársaság, nyilvántartási szám C 70799 a brünni Kerületi Bíróságon vezetve, a https://eshop.atexsport.hu webshop adminisztrációja céljából.

A társaság a személyes adatokat manuálisan és automatikusan is feldolgozza. A személyes adatok védelméről a társaság technikailag és szervezésileg is gondoskodik a személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében. A társaság a feldolgozóktól ugyanilyen biztosítást követel.

A társaság tájékoztat arról, hogy a személyes adatokat a törvényes kérelem alapján harmadik személynek kiadhatja, akik jogi illetékességgel rendelkeznek az adott adatok kérvényezésére.

AZ ADATALANYOK JOGAI

Az adatalanynak jogában van tájékoztatást kapni a személyes adatainak feldolgozásáról, annak céljáról és mértékéről, esetleg azokról a személyes adatok kategóriájáról, melyeket feldolgoznak, a személyes adatok forrásáról, az automatizált feldolgozás természetéről, a feldolgozókról, a kedvezményezettekről, esetleg a személyes adatok kedvezményezettjeinek kategóriáiról.

A társaság indokolatlan késedelem nélkül köteles kiadni a kért információkat, az ilyen információk nyújtásával járó költségek megtérítésével, melyek nem lehetnek magasabbak az adatkiadással járó valós kiadásoknál.

Ha az adatalany megállapítja vagy feltételezi, hogy a társaság vagy a szerződéses feldolgozó törvényellenesen dolgozza fel a személyes adatokat, ami az alany magánéletének védelmével ellentétes vagy törvénysértő, ilyen esetben az adatalanynak jogában áll:

magyarázatot követelni a társaságtól vagy annak szerződéses feldolgozójától;

követelni, hogy a társaság vagy annak szerződéses feldolgozója megszüntesse a kialakult helyzetet; az adatalany leginkább követelheti a személyes adatok blokkolását, javítását, kiegészítését vagy törlését.

A társaság mindig indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az adatalanyt a kérelme elintézéséről. Az adatalanynak jogában áll bármikor az Adatvédelmi Hivatalhoz fordulni.

A beleegyezést önként adom és tudatában vagyok, hogy bármikor visszavonhatom.

Ugyanakkor tudomásul veszem, hogy a beleegyezés megtagadása vagy visszavonása az egyes szállítmányok vagy szolgáltatások nem lesznek az én igényeimhez igazítva. A szállítmányok vagy szolgáltatások nyújtása azonban semmilyen módon nincs összefüggésben a beleegyezés megadásával.

Tudomásul veszem, hogy a beleegyezésének megadása semmilyen módon nem korlátozza a társaság jogát abban, hogy üzleti ajánlatokat és saját termékeinek és szolgáltatásainak kínálatát elküldje a szerződés érvényességi ideje alatt.